Κυριακή, 16 Ιανουαρίου 2011

Ο Νομός Γρεβενών και η Ανταγωνιστικότητα

Η επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης εξασφαλίζει αυτόματα την ανταγωνιστικότητα μιας περιοχής. Για να είμαι ακριβής ποτέ στο παρελθόν δεν υπήρξε αναγνώριση του ρόλου της ανταγωνιστικότητας ως παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης όπως συμβαίνει σήμερα.
Για λόγους που σε γενικές γραμμές είναι γνωστοί και στους οποίους δεν είναι αναγκαίο να αναφερθώ, η ανταγωνιστική θέση του νομού μας είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
Με άλλα λόγια ο μηχανισμός ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας κατά την γνώμη μου, είναι ο ρόλος των υποδομών σε αυτή την περίπτωση.
Η ανταγωνιστικότητα αναφέρεται στην ικανότητα διατήρησης και βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου των πολιτών του νομού – αναβάθμισης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ενίσχυσης της απασχόλησης και της πραγματικής συνοχής, της περιβαλλοντικής προστασίας και αναβάθμισης, της διαρκούς βελτίωσης της παραγωγικότητας.
Η ανταγωνιστικότητα σε τοπικό επίπεδο είναι ο βαθμός στον οποίο ένας νομός υπό δίκαιες συνθήκες, μπορεί να παράγει υπηρεσίες οι οποίες ικανοποιούν την εγχώρια αγορά, και ευρωπαϊκή αγορά, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη διατήρηση και αύξηση των πραγματικών εισοδημάτων των πολιτών του νομού. Η ανταγωνιστικότητα αντανακλάται στην ικανότητα να εξασφαλίζει, να διατηρεί και να διευρύνει τα μερίδιά της στην ελληνική αγορά, στις ευρωπαϊκές αγορές παροχής υπηρεσιών και κυρίως σε αυτές τις αγορές που χαρακτηρίζονται ως πρότυπα.
Η ανταγωνιστικότητα αποτελεί ικανή συνθήκη για την επίτευξη υψηλότερου βιοτικού επιπέδου, απασχόλησης. Μάλιστα, σε μακροχρόνια βάση, η ανταγωνιστικότητα αποτελεί τον βασικότερο προσδιοριστικό παράγοντα της αναπτυξιακής επίδοσης.
Επομένως, ένα αναγκαίο στοιχείο επιτυχίας της συνολικής προσπάθειας είναι οι σύγχρονες υποδομές στον νομό μας με πρότυπα ευρωπαϊκών ανταγωνίσιμων περιοχών. π.χ ένα πρότυπο σκι resort με όλες εκείνες τις υποδομές που ενδείκνυται να γίνει ο νομός μας ανταγωνίσιμος.


Ενέργεια: Η διαθεσιμότητα ενέργειας σε χαμηλό κόστος αποτελεί αναγκαία συνθήκη αύξησης της παραγωγικότητας καθώς η συγκεκριμένη ενδιάμεση εισροή παραμένει σημαντική παράμετρος στην διαδικασία παραγωγής αγαθών.


Είναι αναγκαίο να επιταχυνθεί η διαδικασία εισαγωγής δημοτικών, ιδιωτικών, η περιφερειακών επιχειρήσεων στην παραγωγή ενέργειας.


Χρηματοπιστωτικό σύστημα: Η ευκολότερη πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση για την υλοποίηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων αποτελεί άλλη μια βασική υποδομή.


Οι βασικές εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων συνοψίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
- Κρατικές ενισχύσεις (άμεσες χρηματοδοτήσεις, επιδοτήσεις επιτοκίων, εγγυοδοσία, φορολογικές απαλλαγές).


- Ίδια κεφάλαια (καταθέσεις, μετατρέψιμοι τίτλοι, κ.λπ)


- Κοινοτικά κονδύλια (προγράμματα ΕΣΠΑ)


- Τραπεζικός δανεισμός


- Κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών
geraki

Δεν υπάρχουν σχόλια: